Տուփ մոնտաժային K-501-1

Տուփ մոնտաժային K-501

Տուփ մոնտաժային K-806

Տուփ մոնտաժային K-820-2

Տուփ մոնտաժային K-820-3

Տուփ մոնտաժային K-820-4