png
png

Երբ հայացքը հանգիստ է գտնում, այն կենտրոնանում է էական հատկանիշների վրա։ Ֆունկցիոնալութան պարզությունը և եզակի դիզայնը ապահովում են չորստեղանի  շրջանակ 4504-ի մրցակցայնությունը շուկայում։ Գունային բազմազանության շնորհիվ շրջանակ 4504-ը ներդաշնակ կերպով միաձուլվում է ցանկացած ինտերիերի՝ հաղորդելով նոր շունչ։

  • Չորստեղանի շրջանակ
  • Չորստեղանի շրջանակը ամրացվում է գործիքների վրա առկա պտուտակներով

Տեխնիկական նկարագիր․

  • Նյութ․ ամինապլաստ (ջերմակայուն մելամինֆորմալդեհիդ)
  • Չափս․ 70,9x294մմ
  • Մոնտաժում․ ուղղահայաց և հորիզոնական
  • Առկա գույներ․ սպիտակ, փղոսկրե, սև, կարմիր, կարմիր գրանիտե։

Անվանում: Շրջանակ 4504

Սերիա: G - 805

Կոդ: 4504