Տուփ մոնտաժային K-702

Տուփ մոնտաժային K-703

Տուփ մոնտաժային K-704

Տուփ մոնտաժային K-706