Տուփ էլեկտրաբաշխիչ K-821

Տուփ էլեկտրաբաշխիչ K-807

Տուփ էլեկտրաբաշխիչ K-807-1

Տուփ էլեկտրաբաշխիչ K-808-1

Տուփ էլեկտրաբաշխիչ K-808